Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 107/2023 Burmistrza Łasku z dnia 19-04-2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych, pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej i ilościowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023.0.40 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Przekazuje się na czas nieokreślony, nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Łask pn.: Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku środki trwałe, pozostałe środki trwałe podlegające ewidencji wartościowej i ilościowej stanowiące własność Gminy Łask - Urzędu Miejskiego w Łasku, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe podlegające ewidencji wartościowej i ilościowej będą stanowić wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku oraz będą wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 2. Przekazanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej i ilościowej zostanie udokumentowane protokołem przekazania - odbioru PT.
§ 3. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1072023 Burmistrza Łasku z dnia 19-04-2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej i.pdf (307,32KB)

DOCXZałącznik nr 1 1072023.docx (6,25KB)