Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV/156/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowani

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk uchyla się § 16. § 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIV/156/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowani.pdf (99,88KB)