Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/730/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wiadomości Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2022 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LX7302023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022.pdf (2,38MB)

PDFZalacznik1 LX7302023.pdf (2,05MB)