Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/737/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 13 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Łask, w drodze darowizny, nieruchomości położonych w obrębie 6 m. Łask, z przeznaczeniem pod drogi, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerze:
1) 52 o powierzchni 0,3018 ha (ul. Narodowa);
2) 89 o powierzchni 1,8571 ha (ul. Obwodowa);
3) 93 o powierzchni 0,2083 ha (ul. Nowa);
4) 104 o powierzchni 0,4109 ha (ul. Nowa);
5) 75 o powierzchni 0,0489 ha;
6) 76 o powierzchni 0,2421 ha;
7) 81 o powierzchni 0,3143 ha;
8) 99 o powierzchni 0,8015 ha;
9) 103 o powierzchni 0,0517 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LX7372023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie nabycia nieruchomości w.pdf (167,21KB)