Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/738/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Łasku, w obrębie 5, przy ul. Toruńskiej 2, oznaczonej działką nr 28 o pow. 0,1448 ha, zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym.
§ 2. Ustalenie nowych udziałów zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji budynku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LX7382023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie ustalenia wysokości udziałów w.pdf (163,97KB)