Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/739/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 ) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na okres 5 lat, na pomieszczenia o łącznej powierzchni 250,94 m 2 znajdujące się w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 poł. na działce nr 225 o pow. 1178 m 2 , z obrębu ewidencyjnego nr 14 m. Łask, księga wieczysta SR1L/00000661/9, z przeznaczeniem na działalność ośrodka wsparcia - Warsztat Terapii Zajęciowej, Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy najmu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LX7392023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (166,14KB)