Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 132/2023 Burmistrza Łasku z dnia 11-05-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 33, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) w związku z art. 249 ust.3 art. 257 pkt.3 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414z 2023 r. poz. 412, 497, 658) oraz §16 Uchwały Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023

§ 1. W Zarządzeniu Nr 82/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2023 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Z - ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 1322023 Burmistrza Łasku z dnia 11-05-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.pdf (415,66KB)

DOCXZałącznik nr 1 1322023.docx (7,64KB)