Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 135/2023 Burmistrza Łasku z dnia 11-05-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Na podstawie art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, 185, 547), art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572),

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określony w załączniku do zarządzenia.

2. Ustalenie planu następuje w zakresie przychodów, dochodów i wydatków.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 111/2023 Burmistrza Łasku z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Z - ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 1352023 Burmistrza Łasku z dnia 11-05-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z.pdf (557,40KB)

DOCXZałącznik nr 1 1352023.docx (12,84KB)