Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Informacje podstawowe

Symbol (oznakowanie spraw): USC
Adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Sala Ślubów USC: Łaski Dom Kultury, ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask 

 

Pracownicy

    Kierownik USC Lilia Ślusarczyk - Grącka; tel. (43) 676-83-06, pok. 6
    Z-ca Kierownika Anna Antczak; tel. (43) 676-83-07, pok. 7

    Inspektor Emilia Bukowiec; tel. (43) 676-83-08, pok. 8
    Inspektor Anna Laszczyk tel. (43) 676-83-09, pok. 9
    Inspektor Katarzyna Guzińska; tel. (43) 676-83-11, pok. 11
    Inspektor Monika Juszczak; tel. (43) 676-83-11, pok. 11

 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) i wydawanie odpisów i zaświadczeń z tych aktów.
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 3. Przyjmowanie oświadczeń woli mających wpływ na stan cywilny.
 4. Migracja aktów stanu cywilnego do  Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego.
 5. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk.
 6. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.
 7. Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych.
 10. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
 11. Sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców.

 

Karty Usług

 Urodzenia, małżeństwa, zgony

 Ewidencja ludności

 Dowody osobiste

 Wybory

 1. DOCXKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - w związku z Ustawą Kodeks Wyborczy (17,32KB)
 2. DOCXOświadczenie właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu (12,70KB)
 3. DOCXOświadczenie wyborcy o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy Łask (11,77KB)
 4. DOCPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców (35,00KB)
 5. DOCXWpisanie wyborcy do rejestru wyborców (23,59KB)
 6. PDFwniosek o ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania.pdf (280,68KB)
 7. PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.pdf (38,61KB)
 8. PDFwniosek o zmianę miejsca głosowania.pdf (225,44KB)