Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy Klubie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

 

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego

przez Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy Klubie
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 

 

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 17.05.2023 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. , poz. 571 ) do Urzędu Miejskiego  w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „VI Łaski Dzień Podróżnika im. Tomasza Dronkizłożona przez  Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy Klubie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych  

 

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

 

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie                         7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

 

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim  w Łasku,   ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask lub przesłać  listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku,  ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask bądź przez skrytkę podawczą ePUAP: /5228wuxejz/skrytka. W  przypadku nadesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl  w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

Oferta w załączeniu.       

 

 

Łask, dnia 26.05.2023 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF  oferta PTTK.pdf (893,80KB)