Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 158/2023 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury w Łasku


ZARZĄDZENIE NR 158/2023
BURMISTRZA ŁASKU
z dnia 7 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury w Łasku
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40,572), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1999 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120,295) w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zarządzam co następuje:
§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Łaskiego Domu Kultury w Łasku za rok 2022 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Burmistrz Łasku
 
Gabriel Szkudlarek
 

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 158_2023 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2023.pdf (4,55MB)