Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19.06.2023 r. Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 3 obiektach szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask, w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gm. Łask”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 3 obiektach szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask, w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gm. Łask”

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w gm. Łask” o numerze RPLD.04.01.02-10-0057/21 jest współfinansowany ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach IV osi priorytetowej
Gospodarka niskoemisyjna, działania IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Nr sprawy: RO.271.21.2023

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10f59b08-0e83-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b