Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr LXI/2023

PDF6. votum zaufania za 2022 r.pdf (232,40KB)
PDF7. zatw. sprawozd. finansowego za 2022 r.pdf (243,86KB)
PDF8. absolutorium za 2022 r.pdf (1,52MB)
PDF9. sprawozd. fin. GPZOZ za 2022 r.pdf (3,62MB)
PDF10. ocena syt. ekon-fin. GPZOZ za 2022 r.pdf (3,71MB)
PDF11. zm. WPF.pdf (6,04MB)
PDF12. zm. w budżecie.pdf (8,22MB)
PDF13. emisja obligacji.pdf (674,66KB)
PDF14 zm. dotacji na dowóz dzieci.pdf (406,20KB)
PDF15. zm. opłata za przedszkole.pdf (369,14KB)
PDF16. zm. stypendium Burmistrza Łasku.pdf (629,43KB)
PDF17. zm. w Reg. utrz. czystości.pdf (607,73KB)
PDF18. Progr. opieki nad zwierz. bezdomn.pdf (1,52MB)
PDF19. Gm. Progr. Rewitalizacji.pdf (375,90KB)
PDF19. Załącznik Gm. Progr. Rewitalizacji.pdf (12,98MB)
PDF20. Komitet Rewitalizacji.pdf (1,15MB)
PDF21. przyst. do planu Ostrów cz. wschodnia.pdf (426,76KB)
PDF22. przyst. do planu Ostrów cz. zachodnia.pdf (416,71KB)
PDF23. przyst. do planu Wronowice cz. wschodnia .pdf (459,90KB)
PDF24. przyst. do planu Wronowice wsch. część ul. Orlej .pdf (441,25KB)
PDF25. zm. msc. planu Os. Przylesie.pdf (1,30MB)
PDF26. sprzedaż gruntu na rz. użytkownika wiecz.pdf (502,21KB)
PDF27. um. dzierżawy Teodory.pdf (344,27KB)
PDF28. um. najmu ul. Letnia komórka.pdf (590,73KB)
PDF29. um. najmu ul. Lubelska komórka.pdf (621,05KB)
PDF30. um. najmu Pl. Szarych Szaregów.pdf (764,31KB)
PDF31. um. najmu garaż ul. 9 Maja.pdf (1 019,31KB)
PDF32. Zespół Interdyscypl. MGOPS.pdf (386,35KB)
PDF33. upoważn. Burm. do zawarcia porozumienia.pdf (1,29MB)
PDF34. Zespół do zaopiniowania kand. na ławników.pdf (343,78KB)
PDF35. zasięgn. opinii od Komendanta Policji ławnicy.pdf (292,46KB)
PDF36. rozp. wniosku o utworz. Młodz. Rady.pdf (322,73KB)
PDF37. plan pracy K. Rewizyjnej III i IV kw.pdf (212,25KB)