Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o złożonych ofertach ,,Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Łask”

 

GK.7021.33.2023                                                                   Łask, dnia 26.06.2023 rok

 

Zawiadomienie o złożonych ofertach

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 306/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 r.. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku przeprowadzono postępowanie, którego przedmiotem było : ,,Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Łask”,

Szacunkowa wartość zamówienia netto: 34.146,00 zł.

Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia przewidziana w budżecie na okres od lipca do grudnia 2023 roku wynosi 55.000,00 złotych brutto

W postępowaniu wpłynęły oferty następujących firm:

Oferta nr 1:
PPHU ,,Elektrobud” Instalatorstwo Elektryczne Marian Janas, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 18
z ceną: 53.999,46 złotych brutto

Oferta nr 2:
Marcin Kubiak, Borki Prusinowskie 25, 98-240 Szadek
z ceną 66.000,00 złotych brutto

.

 

 

                                                                                                        Burmistrz                                                                                                                              

                                                                                                  Gabriel Szkudlarek