Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 175/2023 Burmistrza Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 170/2023 Burmistrza Łasku z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) postanawiam:

§ 1. W zarządzeniu nr 170/2023 Burmistrza Łasku z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, § 1 otrzymuje brzmienie:
"Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Przewodnicząca Komisji - Lidia Sosnowska (Zastępca Burmistrza Łasku)
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Beata Kowalska (Naczelnik Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Członek Komisji - Andrzej Dejnarowicz (Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
4. Sekretarz komisji - Wioletta Adamczyk (Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łasku)."

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 1752023 Burmistrza Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1702023 Burmistrza Łasku z.pdf (207,20KB)