Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Łasku 2020 r.

PDFZARZĄDZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (242,95KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 2/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (347,51KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 3/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do realizacji zadania w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi (103,55KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 4/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemcy (179,18KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (252,40KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (344,16KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych będących własnością i w użyczeniu Gminie Łask (386,04KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (203,23KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów, zajęć terapeutycznych (103,46KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 10/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie (93,93KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (284,98KB)

DOCXZałącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 11/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2020 r. (61,07KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 12/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (91,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 13/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany składu w zespole ds. realizacji projektu pn. „Dobry Start w Przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami ” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (95,46KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2020 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (128,23KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 15/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku. (65,25KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (229,19KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 17/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (349,42KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 18/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (280,01KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 19/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (562,43KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 20/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (218,19KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny w Zespole Prawnym w Urzędzie Miejskim w Łasku. (67,39KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku. (67,76KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (174,34KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 24/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów dyżurów i przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask na rok szkolny 2019/2020 (190,27KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 25/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask. (145,57KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 26-2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie. (65,71KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie. (66,54KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (556,13KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 29/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (367,88KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 30/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku (76,14KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (122,19KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 33/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (248,92KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (361,74KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (193,09KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (177,80KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku (150,99KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 38/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego: Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego (2,62MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask 2020 (238,08KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (359,23KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 41/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw nazewnictwa obiektów w gminie Łask (102,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 42/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Platformy Informacyjno - Płatniczej Urzędu Miejskiego w Łasku (335,29KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,10KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 44/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033 (523,17KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 45/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli (774,84KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 46/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (193,54KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 47/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (324,17KB)

DOCXZałącznik nr 1 do oferty REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) (61,07KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 48/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (526,46KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (352,20KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 50/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku (108,44KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 51/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (174,98KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 52/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku (73,81KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 53/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (99,54KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 54/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (327,43KB)

DOCXZałącznik do pliku OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) (61,07KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (554,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 56/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (519,64KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 57/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 288 Burmistrza Łasku z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwację jednego stanowiska handlowego na targowisku ,,Witaminka" przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej w Łasku oraz na targowisku przy ulicy Inki Danuty Siedzikówny w Łasku (98,83KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 58/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Łasku w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. (120,71KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 59/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im."Misiaczek"w Łasku (106,33KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 60/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (101,44KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 61/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (241,18KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 62/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020 (466,33KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 63/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (101,09KB) 

PDFZARZĄDZENIE NR 64/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (249,65KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (224,92KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 66/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku. (67,36KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 67/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia (191,01KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 68/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2020 Burmistzra Łasku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (48,30KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 69/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im."Misiaczek"w Łasku (101,38KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 70/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 7/2020 Burmistrza Łasku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych będących własnością i w użyczeniu Gminie Łask (135,02KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 71/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2019 - 2029 (603,73KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 72/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask (4,63MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 73/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,41KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 74/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (675,79KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 75/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (410,54KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 76/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2020 Burmistrza Łasku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Łasku w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (109,27KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 77/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku (117,11KB)

PDFPlan pracy r Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2020. (257,01KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 79/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (250,97KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 80/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (228,50KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 81/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku. (113,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 82/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku. (113,39KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (125,60KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarzadzenia nr 137/2018 Burmistrza Łasku z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Anielinie użyczonych Gminie Łask (143,40KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 85/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie; (188,68KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (101,14KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 87/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Łasku w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (121,72KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 88/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Łasku. (113,48KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 89/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2020 Burmistrza Łasku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwację jednego stanowiska handlowego na targowisku ,,Witaminka" przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej w Łasku oraz na targowisku przy ulicy Inki Danuty Siedzikówny w Łasku (104,05KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 90/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 288 Burmistrza Łasku z dnia 13 grudnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Łasku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwację jednego stanowiska handlowego na targowisku ,,Witaminka" przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej w Łasku oraz na targowisku przy ulicy Inki Danuty Siedzikówny w Łasku. (148,39KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 91/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Łask (215,76KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 92/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (191,55KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 93/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (565,25KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 94/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (513,10KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 95/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask (1,23MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 96/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2019 rok (759,95KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 97/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (115,51KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 98/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (102,34KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 99/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2020 Burmistrza Łasku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (99,84KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 100/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 86/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,88KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 101/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych zgody na zawieszenie zajęć w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym COVID-19 i koniecznością stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających wznowienie bezpiecznej działalności. (109,15KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 102/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (541,64KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 103/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (226,49KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 104/2020 BURMISTRZA ŁASK U z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (48,88KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 105/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem oraz do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie (253,23KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 106/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku (1,76MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 107/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury w Łasku (1,25MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 108/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie. (56,14KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 109/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,76KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 110/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (555,72KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 111/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (233,78KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 112/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Łasku w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (122,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 113/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" (290,89KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 114/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 288 Burmistrza Łasku z dnia 13 grudnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Łasku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwację jednego stanowiska handlowego na targowisku ,,Witaminka" przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej w Łasku oraz na targowisku przy ulicy Inki Danuty Siedzikówny w Łasku (132,34KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 115/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 104/2020 Burmistrza Łasku z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 116/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 161/2019 Burmistrza Łasku z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku (502,54KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 117/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Łasku z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (227,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 118/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku (78,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 119/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak: komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet (406,13KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 120/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury budynku przy ul. Kościuszki 14 oraz pozostałych środków trwałych (104,82KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 121/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przejęcia w administrowanie budynku położonego w Łasku przy ul. Kościuszki 14 od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku (97,88KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 122/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (233,50KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 123/2020 BURMISTRZA LASKU z dnia 3 czerwca 2020 r (84,59KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 124/2020 GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Łasku (50,90KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 125/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku. (112,67KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 126/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 81/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku (113,56KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 127/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 82/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku (108,95KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 128/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (569,44KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 129/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (526,23KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 130/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (228,61KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 131/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem oraz do oddania w najem (189,91KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 132/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (107,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 133/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (228,82KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 134/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku zmienionego Zarządzeniem nr 236/2019 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2019r. oraz Zarządzeniem nr 50/2020 z dnia 28 lutego 2020r. (420,25KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 135/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (247,39KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 136/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (350,78KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 137/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Łasku z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Łask (111,07KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 138/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 130/2020 Burmistrza Łasku z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (79,52KB)

PDFZarządzenie Nr 139/20 Burmistrza Łasku z dnia 22.06.2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2030 roku" (44,08KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 140/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Łask za rok 2019. (37,67KB)

PDFZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 140 (9,27MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 141/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (619,15KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 142/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (580,35KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 143/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020 (498,13KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 144/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2020 (424,16KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 145/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (222,41KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 146/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży pojazdu specjalnego ,,STAR 200'' będącego na wyposażeniu w OSP w Okupie (106,40KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 147/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa dyrektorowi Łaskiego Domu Kultury w Łasku. (102,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 148/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku (107,03KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 149/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (101,16KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 150/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Orchowie (199,85KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 151/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (213,57KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 152/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (554,81KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 153/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020 (657,29KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 154/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Łask (1 022,16KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 155/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 81/2020 i Zarządzenia Nr 126/2020 (136,55KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 156/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 82/2020 i Zarządzenia Nr 127/2020 (105,90KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 157/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku. (113,77KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 158/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku (111,82KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 159/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2020 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (132,30KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 160/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2020 roku (147,02KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 161/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2020 roku (146,42KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 162/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (581,78KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 163/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (350,59KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 164/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,94KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 165/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych (1,23MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 167/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracownikow Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (97,24KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 168/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 149/2020 Burmistrza Łasku z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,62KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 169/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Edukacji Przedszkolnej w Gminie Łask przygotowanej do projektu "Przedszkolaki na start - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łask" na wsparcie z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 11 - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 01 - XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 01 - XI.1.1 Edukacja przedszkolna (442,70KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 170/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku. (209,80KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 171/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (223,81KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 172/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2020 roku na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Łask (256,11KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 173/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 164/2020 Burmistrza Łasku z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,70KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 174/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek za usługi reklamowe na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Łask (102,49KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 175/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2020 (520,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 176/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (605,13KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 177/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (369,42KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 178/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczaników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 (118,31KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 179/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (120,02KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 180/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (121,40KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 181/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (121,54KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 182/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (136,77KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 183/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli (747,34KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 184/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2020 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (230,05KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 185/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (99,85KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 186/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (296,73KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 187/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020 (442,26KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 188/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie (105,64KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 189/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienienia obowiązków dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku. (244,71KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 190/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku. (104,48KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 191/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku (322,96KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 192/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Przedszkolaki na start - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Łask" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (780,15KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 193/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 sierpnia 2020 r. W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu „Przedszkolaki na start – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Łask” projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działania: XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałania: XI.1.1 Edukacja przedszkolna (232,36KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 194/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w przypadku wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umów i innych sum depozytowych" (264,71KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 195/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 164/2020 Burmistrza Łasku z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (303,52KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 196/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (292,02KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 197/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (280,41KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 198/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 185/2020 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (101,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 199/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. kontroli w Urzędzie Miejskim w Łasku (110,20KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 200/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji przez Gminę Łask obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych (456,57KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 201/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysow (303,90KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 202/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (468,93KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 203/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 160/2020 Burmistrza Łasku z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2020 roku (156,46KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 204/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku. (110,62KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 205/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku. (111,56KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 206/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,88KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 207/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku (1,79MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 208/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (606,55KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 209/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (392,94KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 210/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku. (113,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 211/2020 GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 124/2020 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Łasku (157,37KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 212/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do ustanowienia rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów z rodziną wspierającą (106,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 213/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (99,92KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 214/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 201/2020 Burmistrza Łasku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (270,79KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 215/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 207/2020 Burmistrza Łasku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I połrocze 2020 roku. (739,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 216/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (103,71KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 217/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok (1,29MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 218/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (269,03KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 219/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020 (515,57KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 220/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,05KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 221/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 160/2020 Burmistrza Łasku z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2020 roku (156,33KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 222/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2020 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (153,40KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 223/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,74KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 224/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej nieruchomości poł. we Wrzeszczewicach (96,66KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 225/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków (98,15KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 226/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze porównania danych księgowych z dokumentacją, dotyczy budynku świetlicy w Rokitnicy, budynku Domu Ludowego w Woli Łaskiej oraz studni na działce nr 74/2 położonej w Rokitnicy i studni na działce 55/12 położonej w Łasku (31,64KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 227/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łasku (101,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 228/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw dostępności (106,46KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 229/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (628,58KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 230/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020 (832,24KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 231/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 216/2020 Burmistrza Łasku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,11KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 232/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (694,29KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 233/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020 (571,11KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 234/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 223/2020 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (99,59KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 235/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości (101,67KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 236/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, w drodze przetargu, do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie (249,61KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 237/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2020 roku (153,55KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 238/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/2020 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (81,38KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 239/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 220/2020 Burmistrza Łasku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (99,07KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 240/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 216/2020 Burmistrza Łasku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,18KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 241/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 223/2020 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,32KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 242/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. kontroli w Urzędzie Miejskim w Łasku. (109,00KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 243/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku. (111,06KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 244/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,23KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 245/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033 (867,49KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 246/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 244/2020 Burmistrza Łasku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (118,67KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 247/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/2020 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie powierzenia dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli (233,02KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 248/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 216/2020 Burmistrza Łasku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (117,97KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 249/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 223/2020 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (119,58KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 250/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 244/2020 Burmistrza Łasku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (118,76KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 251/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości (102,24KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 252/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214/2020 Burmistrza Łasku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 201/2020 Burmistrza Łasku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (247,98KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 253/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości (98,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 254/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (192,36KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 255/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku prowadzenia bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku (586,31KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 256/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (593,33KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 257/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020 (501,20KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 258/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2020 Burmistrza Łasku z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak: komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet (148,61KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 259/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19.10.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027" (312,76KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 260/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 223/2020 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (106,02KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 261/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 244/2020 Burmistrza Łasku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (100,78KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 262/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (115,88KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 263/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2020 r. w sprawie upoważnienia osób do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w sprawach o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (111,65KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 264/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łasku. (113,31KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 265/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę (258,80KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 266/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (564,27KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 267/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (502,65KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 268/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (99,41KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 269/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Łasku (580,76KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 270/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku (227,28KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 271/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołów spisowych (111,66KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 272/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (534,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 273/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (349,24KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 274/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Zrządzenia Nr 262/2020 Burmistrza Łasku z dnia 19 października 2020 r. (73,85KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 275/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły (98,06KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 276/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (107,06KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 277/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu poł. we Wrzeszczewicach (94,80KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 278/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych, do oddania w dzierżawę i najem. (218,82KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 279/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie (110,12KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 280/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (109,34KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 281/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (107,35KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 282/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (570,79KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 283/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (232,46KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 284/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku (118,38KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 285/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 137/2018 Burmistrza Łasku z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Anielinie użyczonych Gminie Łask (144,92KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 286/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2021 rok (10,58MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 287/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów (105,44KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 288/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Orchowie (211,89KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 289/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Wrzeszczewice Skrejnia (203,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 290/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (644,29KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 291/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (214,49KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 292/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 269/2020 Burmistrza Łasku z dnia 4 listopada 2020 r. (98,95KB)

DOCXZARZĄDZENIE NR 293/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka z jednostki ochotniczej straży pożarnej Gminy Łask (15,13KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 294/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 02.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (293,42KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 295/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (425,93KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 296/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (492,11KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 297/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (99,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 298/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia (109,86KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 299/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu Zespołu ds. Funduszu Zdrowotnego (110,24KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 300/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (231,46KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 301/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku (112,41KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 302/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (475,98KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 303/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020 (660,79KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 304/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Łasku (139,28KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 305/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor/podinspektor w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku. (114,18KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 306/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości większej niż 20 000 złotych i mniejszej niż 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku (279,69KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 307/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku (309,28KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 308/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, do oddania w najem oraz do oddania w dzierżawę: (194,03KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 309/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask (226,27KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 310/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (242,55KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 311/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 (225,86KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 312/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 269/2020 Burmistrza Łasku z dnia 4 listopada 2020 r (109,86KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 313/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 98/2019 Burmistrza Łasku z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Łask (67,39KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 314/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033 (511,36KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 315/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 (299,61KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 316/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020. (564,05KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 317/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok (10,79MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 318/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2021 r. (7,05MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 319/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2021 r. (437,35KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 320/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Bibiloteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku. (121,85KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 321/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2020 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (184,03KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 322/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku (169,01KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 323/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania środków trwałych do nieodpłatnego korzystania Szkole Podstawowej nr 1 w Łasku (211,53KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 324/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (139,19KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 325/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 311/2019 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2020 r. (150,87KB)