Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Łasku 2019 r.

PDFZARZĄDZENIE NR 1/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku (147,51KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 2/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (212,46KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 3/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzenia pierwszej rekrutcji do nowo tworzonej gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny w Łasku (92,34KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 4/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy zespołu przeprowadzającego pierwszą rekrutację dzieci do Żłobka Gminnego w Łasku, zasad pierwszej rekrutacji oraz wzoru wniosku zgłoszenia dziecka do żłobka (368,12KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów, zajęć terapeutycznych (100,73KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 6/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 283/2018 Burmistrza Łasku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,62KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 7/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (204,78KB)

DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia NR 7/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2019 r. (86,76KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do realizacji zadania w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi (101,67KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 9/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (352,66KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 10/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (341,91KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (207,21KB)

DOCXZałącznik nr 1 DO ZARZĄDZENIA NR 11/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2019 r. (86,76KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 12/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej - Żłobek Gminny w Łasku. (64,17KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 13/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (565,82KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 14/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (334,92KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 15/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, sprzedaży poza przetargiem na rzecz użytkownika wieczystego (177,82KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia Burmistrza Łasku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na rok 2019 (328,24KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 17/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (94,04KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (94,28KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (109,04KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (90,62KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 22/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku (91,58KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 23/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (279,53KB)

DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia NR 23/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2019 r. (86,82KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 24/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Łask oraz sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Łask (404,51KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Łask”. (330,99KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 26/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Łasku „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” (234,43KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 27/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,72KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 28/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej (169,53KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 29/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (208,35KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 30/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2016 Burmistrza Łasku z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Łask i jej jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych (116,34KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 31/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (92,85KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 32/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022 (67,17KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 33/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (174,24KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 34/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania jednostce budżetowej - Żłobkowi Gminnemu informacji o kwotach wydatków ujętych w planie finansowym Gminy Łask na 2019 r. (564,80KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (581,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (334,63KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 37/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (3,81MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 38/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (175,06KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 39/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 304/2018 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Łask (111,92KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (92,92KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 41/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask (143,62KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 42/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (217,35KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 43/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (211,86KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (167,58KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 45/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (233,12KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 46/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji 7 Festiwalu Róż w Łasku (199,99KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 46/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji 7 Festiwalu Róż w Łasku (199,99KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 47/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2019 Burmistrza Łasku z dnia 25.01.2019 r w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej (180,04KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 48/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 31/2019 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,59KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 49/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (86,97KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 50/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (176,03KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 51/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (500,72KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (338,05KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (92,97KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 54/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (279,60KB)

DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia NR 54/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2019 r. (86,82KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,01KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2019 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (94,12KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łask (306,40KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 58/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2019 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (128,44KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 59/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (279,46KB)

DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia NR 59/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (86,82KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,04KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 61/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (58,45KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 62/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 304/2018 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Łask (229,04KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 63/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Budżetowymi (91,63KB)

DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia NR 63/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2019 r. (86,82KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 64/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (281,38KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 65/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (579,33KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 66/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (343,17KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 67/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku (356,16KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 68/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/07 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku (92,49KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 69/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2019 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Budżetowymi (91,57KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 70/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego (181,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 71/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży w drodze przetargu; (183,63KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 72/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (4,36MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (4,69MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 74/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku (92,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie (93,96KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia (176,50KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 77/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku (288,92KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 78/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (241,77KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 79/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (356,48KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 80/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki (175,94KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 81/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (168,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 82/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku (155,16KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 83/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (176,39KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 84/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2018 - 2029 (400,60KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 85/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask (4,44MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 86/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (229,97KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 87/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (224,00KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 88/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku. (84,03KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie. (76,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 90/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. (75,40KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 91/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie. (77,25KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 92/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. (85,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 93/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 116/08 z dnia 31 lipca 2008 r.w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu znajdujących się na stanie majątkowym Gminy Łask (95,19KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 94/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (234,53KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (377,70KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 96/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 147/2013 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2013 r. w sprawie Instrukcji korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask (178,15KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 97/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (91,16KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 98/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku. (281,71KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 99/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask (100,76KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 100/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r (129,27KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 101/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,36KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 102/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (567,01KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 103/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (374,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 104/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku na wsparcie z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna (502,99KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 105/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Łasku. (67,46KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 106/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz do sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu (182,63KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 107/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Poszerzamy horyzonty - wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (225,41KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 108/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w rejonie Placu 11 Listopada w Łasku, działka drogowa 124/1 obreb 14 Łask (981,29KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 109 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Kimisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na Placu 11 Listopada w Łasku (93,18KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 110/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2019 (506,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 111/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (217,54KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 112/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 109/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na Placu 11 Listopada w Łasku. (94,70KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 113/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 im."Leśne Skrzaty"w Łasku (95,92KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 114/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (98,30KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 114/2019 (131,72KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 115/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z monotoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2018 rok (810,97KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 116/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (526,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 117/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (216,46KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 118/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej regulaminu pracy (41,27KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 119/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku (204,28KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 120/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (92,75KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 121/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2019 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (76,93KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 122/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku. (101,24KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 123/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,97KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 124/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku. (100,26KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 125/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku. (100,65KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 126/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury w Łasku (84,56KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 126/2019 (300,43KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 127/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku (86,96KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 127/2019 (378,08KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 128/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (239,13KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 129/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (356,16KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 130/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Łask za 2018 rok (92,97KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 130/2019 (3,06MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 131/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask (100,80KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 132/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku (191,79KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 133/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku (98,81KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 134/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku. (101,03KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 135/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 Burmistrza Łasku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (245,88KB)

PDFZarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Łasku z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2019 (61,45KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 136/2019 (226,15KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 137/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łasku. (68,99KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 138/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 im. "Leśne Skrzaty" w Łasku. (67,42KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 139/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (228,71KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 140/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 r (215,33KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 141/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 253/16 Burmistrza Łasku z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku (101,71KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 142/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,38KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 143/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,60KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 144/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (549,83KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 145/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (506,72KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 146/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości (88,70KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 147/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Łasku, w obrębie 19 (180,59KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 148/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" (213,73KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 149/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (562,90KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 150/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (349,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 151/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,66KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 152/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im."Misiaczek"w Łasku (96,57KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 153/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Łaskiego Domu Kultury w Łasku (223,56KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 154/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,11KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 155/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego (181,39KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 156/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (94,40KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 157 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w rejonie Placu 11 Listopada w Łasku, działka drogowa 124/1 obręb 14 Łask (92,34KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 158/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (542,93KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 159/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (221,22KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 160/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku (98,23KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 161/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku (497,72KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 162/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz do sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu (178,59KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 163/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku prowadzenia bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku (1,17MB)

PDFZARZĄDZENIE NR 164/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (102,00KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 165/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,97KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 166/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,81KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 167/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (228,24KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 168/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (352,37KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 169/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask. (99,60KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 170/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej poł. w Łasku przy ul. 9-go Maja (179,79KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 171/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży poza przetargiem (86,32KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 172/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bałuczu (92,13KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 173/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania likwidatora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku (195,54KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 174/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania likwidatora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku (194,53KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 175/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji w imieniu Burmistrza Łasku (104,68KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 176/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (93,42KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 177/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry start" (100,59KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 178/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz ustaleniu i wypłacie zasiłów dla opiekunów (100,39KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 179/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspraciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (101,90KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 180/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2019 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (111,54KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 181/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (381,93KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 182/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na 2019 rok (504,29KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 183/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (104,18KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 184/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem (177,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 185/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców (102,01KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 186/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Orchowie (183,05KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 187/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (152,50KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 188/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,69KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 189/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie (83,24KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 190/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie (84,80KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 191/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie (72,17KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 192/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (614,03KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 193/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (415,59KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 194/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 166/2019 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (72,94KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 195/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (71,14KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 196/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 166/2019 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (75,35KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 197/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 176/2019 Burmistrza Łasku z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (75,73KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 198/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 (244,16KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 199/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 (370,51KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 200/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/2019 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (74,30KB)