Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 188/2023 Burmistrza Łasku z dnia 10-07-2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poł. w Teodorach oraz w użyczenie poł. w Łasku (obręb 20) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 i 7 .
§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku, to jest od 11.07.2023r. do 01.08.2023r.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 1882023 Burmistrza Łasku z dnia 10-07-2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w.pdf (362,05KB)

DOCXZałącznik nr 1 1882023.docx (8,19KB)