Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 108/2023 Burmistrza Łasku z dnia 20-04-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2023 r. w sprawieprzekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 oraz informacji o stanie mieniaGminy Łask

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) w związku z art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1766, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412)

§ 1. W Zarządzeniu nr 85/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask, w załączniku nr 1: Tabela Nr 16 "Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków na cele związane z Funduszem Pomocy za 2022 rok" wraz z opisem otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1082023 Burmistrza Łasku z dnia 20-04-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.pdf (587,82KB)

DOCXZałącznik nr 1 1082023.docx (13,78KB)