Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219, z 2019 r. poz. 492, 730, 959, 1655, poz. 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wynajęcie przez Dyrektora Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku na okres kolejnych 3 lat: 1) lokalu o powierzchni 54,4 m 2 , znajdującego się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 2, poł. w Łasku-Kolumnie przy Placu Szarych Szeregów 8, z przeznaczeniem na lokal mieszkalny; 2) lokalu o powierzchni 55,5 m 2 , znajdującego się w budynku wiejskiego ośrodka zdrowia, poł. we Wrzeszczewicach Skrejnia, z przeznaczeniem na lokal mieszkalny; 3) lokalu o powierzchni 44 m 2 , znajdującego się w budynku wiejskiego ośrodka zdrowia, poł. we Wrzeszczewicach Skrejnia, z przeznaczeniem na lokal mieszkalny; 4) lokalu o powierzchni 11 m 2 , znajdującego się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 2, poł. w Łasku-Kolumnie przy Placu Szarych Szeregów 8, z przeznaczeniem na gabinet logopedyczny. 2. Przedmiotowe umowy najmu zawarte będą na rzecz dotychczasowych najemców.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.pdf (98,46KB)