Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 187/2023 Burmistrza Łasku z dnia 06-07-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz. 984) Burmistrz Łasku zarządza:

§ 1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego o specjalności: nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku – zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1. Przewodniczący Komisji-przedstawiciel organu prowadzącego- Jadwiga Kurkowska
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Elwira Królewicz
3. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku – Izabela Knul
4. Ekspert z listy MEN - Elżbieta Arczykowska
5. Ekspert z listy MEN - Monika Będkowska

§ 2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz. 984) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2200).
§ 3. Komisja podejmuje działania z chwilą powołania do czasu zakończenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 1872023 Burmistrza Łasku z dnia 06-07-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o.pdf (207,40KB)