Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 192/2023 Burmistrza Łasku z dnia 11-07-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 33, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) w związku z art.249 ust.3 art. 257 pkt.3 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803, 1059) oraz §16 Uchwały Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023

§ 1. Uwzględniając Zarządzenie Nr 191/2023 Burmistrza Łasku z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na 2023 rok, dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2023 w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Z - ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 1922023 Burmistrza Łasku z dnia 11-07-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w.pdf (701,16KB)

DOCXZałącznik nr 1 1922023.docx (7,03KB)

DOCXZałącznik nr 2 1922023.docx (7,51KB)