Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/744/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się rozpatrzyć odmownie wniosek wniesiony w dniu 21 kwietnia 2023 r. przez przedstawicieli środowisk młodzieżowych Gminy Łask o utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łasku z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do zawiadomienia wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXI7442023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie rozpatrzenia wniosku o.pdf (295,89KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXI7442023.docx (6,29KB)