Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/762/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku,obręb 14 na rzecz użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, położonego w Łasku, obręb 14, oznaczonego działką nr 341/6 o powierzchni 215 m
2 .
2. Sprzedaż nastąpi poza przetargiem na rzecz użytkownika wieczystego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXI7622023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem gruntu położonego w.pdf (203,17KB)