Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/769/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie upoważnienia Burmistrza Łasku do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Zduńska Wola zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035” i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Zduńska Wola, Gminą Miasto Sieradz, Gminą Łask, Gminą Sieradz, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Gminą i Miastem Szadek, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek, Gminą Sędziejowice, dotyczącego powierzenia Miastu Zduńska Wola zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035” i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXI7692023 Rady Miejskiej w Łas. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035” i.pdf (214,32KB)