Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/770/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 160 § 1 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642, z 2023 r. poz. 289, 614, 1030) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 w następującym składzie:
1) Przewodniczący Zespołu - Włodzimierz Nowicki;
2) członek Zespołu - Aleksandra Kolasa;
3) członek Zespołu - Tadeusz Starzyński;
4) członek Zespołu - Grzegorz Rosiak.

§ 2. Zadaniem Zespołu będzie przedstawienie Radzie Miejskiej w Łasku opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXI7702023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-06-2023 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.pdf (205,40KB)

DOCXAkt_RCL LXI7702023.docx (43,74KB)