Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 201/2023 Burmistrza Łasku z dnia 24-07-2023 zmieniające Zarządzenie nr 147/2022 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej)

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295) oraz Zarządzenia nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie", zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 147/2022 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej) zmienia się §1, który otrzymuje brzmienie: "§1. Powołuję zespół spisowy w składzie:
1. Mariusz Kubarski - Przewodniczący zespołu spisowego
2. Paweł Kruszek - Z-ca Przewodniczącego zespołu spisowego
3. Grzegorz Markiewicz - Członek zespołu spisowego
4. Anna Markowska - Członek zespołu spisowego
5. Renata Fidyk - Członek zespołu spisowego
6. Katarzyna Zawiasa - Członek zespołu spisowego".

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 147/2022 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2022 r. nie ulegają zmianom.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2023 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2012023 Burmistrza Łasku z dnia 24-07-2023 zmieniające Zarządzenie nr 1472022 Burmistrza Łasku z.pdf (207,87KB)