Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 203/2023 Burmistrza Łasku z dnia 25-07-2023 w sprawie instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 31 , art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Łasku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuję pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków do zapoznania się z ww. instrukcją i przestrzegania zawartych w niej postanowień.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2023 roku.

BURMISTRZ ŁASKU

GABRIEL SZKUDLAREK

 

PDF   Zarządzenie Nr 2032023 Burmistrza Łasku z dnia 25-07-2023 w sprawie instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania w.pdf (4,19MB)

DOCXZałącznik nr 1.1 2032023.docx (6,39KB)

DOCXZałącznik nr 1.2a 2032023.docx (6,97KB)

DOCXZałącznik nr 1.2b 2032023.docx (5,90KB)

DOCXZałącznik nr 1.3a 2032023.docx (6,21KB)

DOCXZałącznik nr 1.3b 2032023.docx (6,08KB)

DOCXZałącznik nr 1.4 2032023.docx (10,77KB)

DOCXZałącznik nr 1.5 2032023.docx (8,21KB)

DOCXZałącznik nr 1.6 2032023.docx (6,98KB)

DOCXZałącznik nr 1.7 2032023.docx (6,95KB)

DOCXZałącznik nr 1.8 2032023.docx (6,73KB)

DOCXZałącznik nr 1.9 2032023.docx (8,25KB)

DOCXZałącznik nr 1.10 2032023.docx (7,75KB)

DOCXZałącznik nr 1.11 2032023.docx (6,04KB)

DOCXZałącznik nr 1.12 2032023.docx (6,11KB)

DOCXZałącznik nr 1.13 2032023.docx (6,19KB)

DOCXZałącznik nr 1.14 2032023.docx (7,30KB)

DOCXZałącznik nr 1.15 2032023.docx (5,48KB)

DOCXZałącznik nr 1.16 2032023.docx (6,00KB)

DOCXZałącznik nr 1.17 2032023.docx (6,48KB)

DOCXZałącznik nr 1.18 2032023.docx (6,50KB)

DOCXZałącznik nr 1.19 2032023.docx (6,37KB)

DOCXZałącznik nr 1.20 2032023.docx (6,72KB)

DOCXZałącznik nr 1.21 2032023.docx (6,36KB)

DOCXZałącznik nr 1.22 2032023.docx (6,42KB)

DOCXZałącznik nr 1 2032023.docx (16,06KB)

DOCXZałącznik nr 7.1 2032023.docx (6,32KB)

DOCXZałącznik nr 7.3 2032023.docx (6,81KB)

DOCXZałącznik nr 7 2032023.docx (14,02KB)