Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/176/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Łask, które nie wygasają z upływem 2019 r. oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/176/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.pdf (307,02KB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII/176/2019.docx (7,27KB)

DOCXZałącznik nr 2 XVII/176/2019.docx (7,97KB)