Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 207/2023 Burmistrza Łasku z dnia 25-07-2023 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 66 ust 1 pkt 1 lit. a, w związku z art 29 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900), mając na uwadze treść pisma złożonego dnia 31. 03. 2023 r. przez p. Barbarę Nowakowską w przedmiocie rezygnacji ze stanowiska dyrektora spowodowanej przejściem na emeryturę, zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję Panią Barbarę Nowakowską ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku z dniem 27 sierpnia 2023 roku. § 2. Zarządzenie podlega doręczeniu Pani Barbarze Nowakowskiej jako potwierdzenie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku.
§ 3. Z dniem 27 sierpnia 2023 r. tracą moc wszelkie pełnomocnictwa udzielone Pani Barbarze Nowakowskiej przez Burmistrza Łasku.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 27 sierpnia 2023 roku, z wyjątkiem § 2, który wchodzi z dniem podpisania.

PDF   Zarządzenie Nr 2072023 Burmistrza Łasku z dnia 25-07-2023 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr.pdf (202,34KB)