Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 208/2023 Burmistrza Łasku z dnia 25-07-2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 63 ust 1 i ust 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 900) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Z dniem 28 sierpnia 2023 r. powierzam Pani Zofii Molenda - Kimla pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku na okres od 28 do 31 sierpnia 2023 r. § 2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatków oraz obowiązkowy wymiar godzin dydaktyczno - wychowawczych określają odrębne przepisy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDF   Zarządzenie Nr 2082023 Burmistrza Łasku z dnia 25-07-2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr.pdf (227,32KB)