Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 213/2023 Burmistrza Łasku z dnia 28-07-2023 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Na podstawie § 5 ust. 7 Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku postanawiam:

§ 1. Ogłosić tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku nadanego zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 67/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.
§ 2. Tekst jednolity obejmuje Regulamin Organizacyjny Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku nadany zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 67/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniony zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 127/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku, Nr 212/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Sporu i Rekreacji w Łasku.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Zarządzenie Nr 2132023 Burmistrza Łasku z dnia 28-07-2023 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i.pdf (411,38KB)

DOCXZałącznik nr 1 2132023.docx (9,33KB)