Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII/775/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-08-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 3/1 oraz 3/2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łask a Gminą Buczek dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 3/1 na trasie Łask - Gucin oraz na linii komunikacyjnej nr 3/2 na trasie Gucin - Łask w okresie od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 2. Trasa oraz rozkład jazdy dla linii komunikacyjnej nr 3/1 Łask - Gucin stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Trasa oraz rozkład jazdy dla linii komunikacyjnej nr 3/2 Gucin - Łask stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zawarcia porozumienia międzygminnego wskazanego w §1.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXII7752023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-08-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w.pdf (849,10KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXII7752023.docx (341,21KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXII7752023.docx (329,13KB)