Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII/778/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-08-2023 w sprawie zmian w składach komisji Rady Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 18b ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchyla się pkt 5.
§ 2. Powołuje się w skład Komisji Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łasku radnego Jarosława Malinowskiego.
§ 3. W związku z § 2 niniejszej uchwały w uchwale Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku, zmienionej uchwałami: Nr IV/36/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., Nr XI/135/2019 i Nr XI/136/2019 z dnia 3 lipca 2019 r., Nr XIV/167/2019 z dnia 30 października 2019 r. oraz Nr XXXVII/503/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LXII7782023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-08-2023 w sprawie zmian w.pdf (310,60KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXII7782023.docx (5,61KB)