Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 222/2023 z dnia 08.08.2023r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w kamienicy na Placu 11 Listopada 1 w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14 (z wyłączeniem branży gastronomicznej, bieliźnianej i usług w zakresie gier hazardowych)

ZARZĄDZENIE NR 222/2023
BURMISTRZA ŁASKU
z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu  ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w kamienicy na Placu 11 Listopada 1 w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14
( z wyłączeniem branży gastronomicznej, bieliźnianej i usług w zakresie gier hazardowych)
Na podstawie art 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 poz. 344, 1113, 1463/, Zarządzenia nr 106/2023 Burmistrza Łasku z dnia 17 kwietnia 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, do oddania w dzierżawę i najem.
§ 1. Ogłaszam I przetarg  ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (Galeria nr 1- pow. 29,92m2) w kamienicy na Placu 11 Listopada 1, na okres 3 lat począwszy od daty zawarcia umowy najmu w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14 ( z wyłączeniem branży gastronomicznej, bieliźnianej i usług w zakresie gier hazardowych). Nieruchomość stanowi przedmiot własności Gminy Łask uregulowany w Księdze Wieczystej SR1L/00058233/1. 
§ 2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Łasku z dnia 05 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask.
§ 3. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku
 
Gabriel Szkudlarek