Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Budżetowe i Finansowe - II kwartał 2023 roku

PDF  1. Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kw. 2023 r. (ŁUW) (192,89KB)
PDF  2. Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kw. 2023 r. (ŁUW) (376,39KB)
PDF  3. Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kw. 2023 r. (KBW) (173,55KB)
PDF  4. Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kw. 2023 r. (KBW) (331,71KB)
PDF  5. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za II kw. 2023 r. (ŁUW) (265,10KB)
PDF  6. Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za II kw. 2023 r. (KBW) (264,94KB)
PDF  7. Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału roku 2023 (234,48KB)
PDF  8. Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2023 r. (988,67KB)
PDF  9. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2023 r. (1,52MB)
PDF  10. Rb-28NWS kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2022 za okres do dnia 31 czerwca roku 2023 (174,97KB)
PDF  11. Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za II kwartał 2022 roku (260,83KB)
PDF  12. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw. 2023 r. (162,83KB)
PDF  13. Rb-N za II kw. 2023.pdf (257,43KB)
PDF  14. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2023 r. (100,73KB)
PDF  15. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2023 r. – GPZOZ w Łasku (100,58KB)