Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 214/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31-07-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2023 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 31 , art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 203/2023 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2023 roku w części III - Szczególne zasady gospodarki wybranymi drukami ścisłego zarachowania i ich ewidencji w § 1 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: "3. Do czasu wykorzystania druków KP dot. opłaty targowej będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Łasku, pozostawia się jako prawidłowe druki z ocechowaniem numerycznym bez nadania serii".
§ 2. Zobowiązuję pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków do zapoznania się z zarządzeniem i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2023 roku.

BURMISTRZ ŁASKU

GABRIEL SZKUDLAREK

 

PDF   Zarządzenie Nr 2142023 Burmistrza Łasku z dnia 31-07-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.pdf (206,00KB)

DOCXZałącznik nr 7.1 2142023.docx (6,32KB)

DOCXZałącznik nr 7.3 2142023.docx (6,81KB)

DOCXZałącznik nr 7 2142023.docx (14,02KB)