Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Łasku udostępniona jest na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Adresy skrytek podawczych Urzędu Miejskiego w Łasku

/5228wuxejz/skrytka lub /5228wuxejz/SkrytkaESP

 

Składanie pism w formie elektronicznej

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP.

Aby było możliwe wszczęcie postępowania administracyjnego elektroniczne pismo należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP. 

Katalog usług Urzędu Miejskiego w Łasku na platformie ePUAP dostępny jest pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/5228wuxejz