Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 217/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31-07-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 33, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) w związku z art.249 ust.3 art. 257 pkt.3 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273) oraz §16 Uchwały Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023

§ 1. Uwzględniając Zarządzenie Nr 216/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2023 rok, dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2023 w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2172023 Burmistrza Łasku z dnia 31-07-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w.pdf (652,42KB)

DOCXZałącznik nr 1 2172023.docx (6,84KB)

DOCXZałącznik nr 2 2172023.docx (6,91KB)