Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 228/2023 Burmistrza Łasku z dnia 21-08-2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) oraz Uchwały Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

§ 1. Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów (Pełnomocników, Biura, Samodzielne stanowiska) Urzędu Miejskiego w Łasku oraz kierowników (dyrektorów) jednostek sektora finansów publicznych finansowanych z budżetu Gminy Łask bądź powiązanych z budżetem otrzymaną dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Łask na 2024 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2024-2035.
§ 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu na 2024 rok, założenia w zakresie prognozowania dochodów i projektowanych wydatków budżetowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Określa się zakres prac przy sporządzaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Określa się wzory druków do projektu budżetu na rok 2024 rok, zgodnie z załącznikami od nr 3 do nr 12 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. 1. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Łasku. 2. Złożone materiały planistyczne będą stanowić propozycje, które w toku dalszych prac nad projektem budżetu mogą ulec zmianie.
3. Burmistrz Łasku weryfikuje projekty i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu nie powodują konieczności aktualizacji planów do zmian wprowadzonych przez Burmistrza Łasku.

§ 6. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Łask na 2024 rok sprawuje Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2282023 Burmistrza Łasku z dnia 21-08-2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024.pdf (3,06MB)

XLSXZalacznik7 2282023.xlsx (7,67KB)

DOCXZałącznik nr 0 2282023.docx (7,30KB)

DOCXZałącznik nr 1 2282023.docx (17,46KB)

DOCXZałącznik nr 1 2282023.docx (7,17KB)

DOCXZałącznik nr 2 2282023.docx (6,65KB)

DOCXZałącznik nr 2 2282023.docx (6,75KB)

DOCXZałącznik nr 3 2282023.docx (7,16KB)

DOCXZałącznik nr 4 2282023.docx (10,00KB)

DOCXZałącznik nr 5 2282023.docx (7,96KB)

DOCXZałącznik nr 6 2282023.docx (7,55KB)

DOCXZałącznik nr 8 2282023.docx (8,01KB)

DOCXZałącznik nr 9 2282023.docx (7,96KB)

DOCXZałącznik nr 10a 2282023.docx (6,98KB)

DOCXZałącznik nr 11a 2282023.docx (7,08KB)