Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 229/2023 Burmistrza Łasku z dnia 21-08-2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok przez samorządowe zakłady budżetowe Gminy Łask.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) oraz Uchwały Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

§ 1. Zobowiązuje się Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku oraz Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Łask na 2024 rok.
§ 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Określa się wzory druków do projektu budżetu na rok 2024 rok, zgodnie z załącznikami od nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. 1. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Łasku. 2. Złożone materiały planistyczne będą stanowić propozycje, które w toku dalszych prac nad projektem budżetu mogą ulec zmianie.
3. Burmistrz Łasku weryfikuje projekty i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu nie powodują konieczności aktualizacji planów do zmian wprowadzonych przez Burmistrza Łasku.

§ 5. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Łask na 2024 rok sprawuje Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ ŁASKU

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2292023 Burmistrza Łasku z dnia 21-08-2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024.pdf (975,21KB)

XLSXZalacznik2 2292023.xlsx (15,58KB)

XLSXZalacznik3 2292023.xlsx (8,87KB)

XLSXZalacznik4 2292023.xlsx (9,17KB)

DOCXZałącznik nr 1 2292023.docx (11,57KB)

DOCXZałącznik nr 2 2292023.docx (10,80KB)

DOCXZałącznik nr 3 2292023.docx (15,99KB)

DOCXZałącznik nr 6 2292023.docx (8,18KB)

DOCXZałącznik nr 7 2292023.docx (7,56KB)

DOCXZałącznik nr 8 2292023.docx (9,95KB)

DOCXZałącznik nr 9 2292023.docx (8,70KB)