Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/181/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) i art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 3 i 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2020 na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask i opiekę nad dowożonymi dziećmi: 1) dla przewozu autobusem powyżej 30 miejsc siedzących - 4,61 zł/wozokilometr;
2) dla przewozu autobusem od 14 do 22 miejsc siedzących - 3,59 zł/wozokilometr;
3) dla przewozu samochodem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych - 2,41 zł/wozokilometr;
4) dla opieki nad dowożonymi dziećmi w czasie przewozu - 17,00 zł/osobogodzinę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/181/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok .pdf (99,02KB)