Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 231/2023 Burmistrza Łasku z dnia 21-08-2023 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań oraz wprowadzania danych i informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zwanej dalej "CEEB"

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) w związku z art. 27b ust.1,pkt 8 lit a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. 2022, poz. 438 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku upoważniam Panią Roksanę Małecką oraz Panią Krystynę Stasiak - pracownice Działu Świadczeń Społecznych do prowadzenia, w imieniu Burmistrza Łasku, postępowań, a także wprowadzania danych i informacji do CEEB przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie: – dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, – dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, – zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2023 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2312023 Burmistrza Łasku z dnia 21-08-2023 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w.pdf (210,26KB)