Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 247/2023 Burmistrza Łasku z dnia 30-08-2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej: Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku.

Na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1643) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa p. Zofii Molenda - Kimla - dyrektorowi Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku do:
1) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Łask w zakresie działalności kierowanej jednostki;
2) dysponowania przeznaczonymi w budżecie Gminy Łask środkami finansowymi w ramach planu finansowego jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania przy kontrasygnacie głównego księgowego jednostki;
3) udzielania jednorazowego pełnomocnictwa wyznaczonej osobie wyłącznie na czas nieobecności dyrektora spowodowanej urlopem lub chorobą.

§ 2. Pełnomocnictwo ważne jest od dnia 1 września 2023 r. do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji dyrektora jednostki.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2472023 Burmistrza Łasku z dnia 30-08-2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego Nr.pdf (206,76KB)