Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 251/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31-08-2023 zmieniające Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), Uchwały Rady Miejskiej w Łasku Nr XX/220/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2607), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 9, art. 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, 2666 z 2023 r. poz. 1003, 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku zmienionego Zarządzeniem nr 236/2019 Burmistrza Łasku z 9 września 2019 r., Zarządzeniem nr 50/2020 Burmistrza Łasku z 28 lutego 2020 r., Zarządzeniem nr 134/2020 Burmistrza Łasku z 10 czerwca 2020 r., Zarządzeniem nr 119/2023 Burmistrza Łasku z dnia 2 maja 2023 r. oraz Zarządzeniem nr 159/2023 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017 r. wprowadza się zmiany w sposób zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w zakresie:
1) zmiany trasy dla linii komunikacyjnej nr 3,
2) usunięcia linii komunikacyjnej nr C,
3) dodania nowych linii komunikacyjnych nr 3/1, 3/2, C/1 oraz C/2.

2. Zmienia się rozkład jazdy dla linii komunikacyjnej nr 3 oraz wskazuje się rozkłady jazdy dla linii komunikacyjnej nr 3/1 i 3/2 w sposób zgodny z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wskazuje się rozkłady jazdy dla linii komunikacyjnej nr C/1 i C/2 w sposób zgodny z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Załącznikami do zarządzenia są:
1) Załącznik nr 1 - Wykaz linii komunikacyjnych nr 3, 3/1, 3/2, C/1 i C/2 ZKM w Łasku;
2) Załącznik nr 2 - Rozkład jazdy dla linii komunikacyjnych nr 3/1 oraz 3/2;
3) Załącznik nr 3 - Rozkład jazdy dla linii komunikacyjnych nr C/1 oraz C/2
4) Załącznik nr 4 - Szacunkowa ilość wozokilometrów do wykonania w 2023 r.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2512023 Burmistrza Łasku z dnia 31-08-2023 zmieniające Zarządzenie nr 1632017 Burmistrza Łasku z.pdf (1,81MB)

DOCXZałącznik nr 1 2512023.docx (962,32KB)

DOCXZałącznik nr 2 2512023.docx (10,02KB)

DOCXZałącznik nr 3 2512023.docx (527,80KB)

DOCXZałącznik nr 4 2512023.docx (7,63KB)