Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/184/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Łasku na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/184/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r..pdf (232,27KB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII/184/2019.docx (20,98KB)