Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 256/2023 Burmistrza Łasku z dnia 12-09-2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463) oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości gruntowej zabudowanej, poł. w Łasku w obrębie 5, przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej jako działka nr:
1 261 o pow. 1750 m2 – cena wywoławcza – 260.000 zł.


§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości określona w §1 została ustalona w wysokości wyższej od wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i stanowi ok. 148,57 zł za 1 m2.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2562023 Burmistrza Łasku z dnia 12-09-2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.pdf (200,34KB)