Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 257/2023 Burmistrza Łasku z dnia 12-09-2023 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łasku w obrębie 5, przy ul. Wojska Polskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) oraz art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021r. poz. 2213), zarządzenia nr 106/2023 Burmistrza Łasku z dnia 17 kwietnia 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, do oddania w dzierżawę i w najem, zarządzenia nr 256/2023 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2023r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łasku, obręb 5, przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej jako działka nr 261 o pow. 1750 m2.
§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości określonej w § 1 została ustalona w wysokości wyższej od wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i stanowi ok. 148,57 zł za 1 m2.
§ 3. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 92/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów.
§ 4. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Wykonanie powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2572023 Burmistrza Łasku z dnia 12-09-2023 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w.pdf (349,34KB)

DOCXZałącznik nr 1 2572023.docx (8,57KB)