Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 240/2023 Burmistrza Łasku z dnia 28-08-2023 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego w następującym składzie:
1) Beata Mielczarek - Przewodnicząca Zespołu,
2) Julita Skurpel - członek zespołu,
3) Małgorzata Dębska-Ksyta - członek zespołu,
4) Małgorzata Bem - członek zespołu,
5) Monika Juszczak - członek zespołu,
6) Katarzyna Guzińska - członek zespołu,
7) Agnieszka Świerczewska - członek zespołu,
8) Martyna Pawlik - członek zespołu,
9) Jan Bernasiak - członek zespołu,
10) Piotr Janicki - członek zespołu,
11) Zbigniew Stefaniak - członek zespołu,
12) Martyna Błęcka - członek zespołu,
13) Agnieszka Tarka - członek zespołu,
14) Damian Mikła - członek zespołu,
15) Dominik Stępień - członek zespołu,
16) Mateusz Urban - członek zespołu,

§ 2. Zadania dla poszczególnych członków zespołu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zespół pracuje zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1564).
§ 4. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania wszystkich czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2402023 Burmistrza Łasku z dnia 2. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i.pdf (395,32KB)

DOCXZałącznik nr 1 2402023.docx (8,68KB)