Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/191/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924, 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości, położone w Łasku, obręb 15, przewidziane pod zabudowę garażami: 1) nr 329/7 o pow. 20 m²;
2) nr 329/8 o pow. 19 m²;
3) nr 329/9 o pow. 19 m²;
4) nr 329/10 o pow. 20 m².

§ 2. Przeznacza się do sprzedaży na współwłasność nieruchomość położoną w Łasku, obręb 15, oznaczoną jako działka nr 329/11 o pow. 61 m², z przeznaczeniem na działkę podjazdową. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XVII/191/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-12-2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.pdf (94,97KB)